خرید خوب

یک خرید خوب کمک به مردم در تصمیم گیری آگاهانه در مورد اینکه کدام مارک برای کره زمین، برای حیوانات و برای مردم در سراسر جهان بهترین است می باشد.
با سمساری تهران با نام دهکده همراه باشید.

محیط زیست
ما با خرید خوب می بایست، تغییرات مثبتی در محیط زیست، رفاه حیوانات و جوامعی که در سراسر جهان در فقر زندگی می کنند، ایجاد کنیم.
یک خرید خوب، ترویج برابری، عدالت و توسعه پایدار با کمک به توانمندسازی مردم برای تغییر ساختارها و شیوه‌های تجاری به نفع اقتصاد اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف است.
یک خرید خوب معیاری برای مصرف کننده است تا بتوانند بهترین محصولات را از بهترین شرکت ها خریداری کنند.
همه ما می توانیم به راحتی از رفاه حیوانات، حقوق بشر و محیط زیست حمایت کنیم.
ما باید بدانیم پول ما از چه چیزی حمایت می‌کند و این شرکت‌ها چقدر از نظر اخلاقی مسئولیت‌پذیر هستند.
بسیاری از ما اکنون از ردپای کربن در محیط زیست آگاه هستیم.
از نظر سمساری ما، ما باید بدانیم که هر بار که خرید می کنیم، ردپای اخلاقی از خود به جای می گذاریم.
هر خرید از بسیاری از فعالیت ها در سراسر زنجیره تامین و فراتر از آن پشتیبانی می کند.
فعالیت هایی که ممکن است شامل آزمایش روی حیوانات، تجارت ناعادلانه در کشورهای در حال توسعه یا سرمایه گذاری در سلاح ها و انرژی هسته ای باشد.
از نظر سمساری ما بسیاری از ارتباطات در فرایند تامین، فهرستی از سطح مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در پشت صدها محصول روزمره را به ما نشان می دهد.
نشان می دهد که کدام برندها در سوء استفاده هایی مانند کار کودک، نقض حقوق بشر، تخریب محیط زیست در سراسر جهان دخیل هستند.
همچنین نشان می دهد که کدام شرکت ها مستحق حمایت ما هستند.
سمساری تهران با نام دهکده جهت راهنمایی یک خرید خوب و یا یک فروش خوب در خدمت شما است.