خریدار فرش دستبافت

خریدار فرش 

سمساری تهران با نام دهکده در خدمت شماست.

 فرش دستبافت

انواع فرش های دستبافت شما را با بهترین قیمت خریداریم.

می توانید قیمتهای ما را با سایر سمساری ها مقایسه کنید.

یک بار خرید و یا فروش را  با سمساری تهران با نام دهکده  تجربه کنید.

آنگاه مطمئن باشید یک عمر سمساری دهکده همانند دوستی مطمئن در کنار شما خواهد بود.